Brochure

Projects

ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
ART NATURE CAMBODIA
Project

ART NATURE CAMBODIA

Địa điểm: Phnom Penh, Campodia

Thời gian thi công: 2014

Hạng mục: Xuất khẩu, Cung cấp và lắp đặt trọn gói

- Trần & Vách thạch cao : 20.000m²

+ Tấm thạch cao Boral

+ Khung trần nổi D&S Mega

+ Khung Super C38

+ Khung vách D&S Parti Plus


other projects

SACOMBANK

SACOMBANK

TOMOKU FACTORY

TOMOKU FACTORY

BECAMEX HOSPITAL

BECAMEX HOSPITAL

HỘI TRƯỜNG THÀNH ỦY TP. HỒ CHÍ MINH

HỘI TRƯỜNG THÀNH ỦY TP. HỒ CHÍ MINH

NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐIỆN LỰC

NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐIỆN LỰC

HỒ TRÀM CASINO

HỒ TRÀM CASINO

http://isco.com.vn/
http://isco.com.vn/catalog/view/theme/