Brochure

Projects

NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐIỆN LỰC
NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐIỆN LỰC
Project

NHÀ ĐIỀU HÀNH ĐIỆN LỰC

Địa điểm: 3C Tôn Đức Thắng, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

Thời gian thi công: Năm 2011

Hạng mục thi công:    

-Trần thạch cao nổi: 18.000m² .

other projects

MANULIFE OFFICE BUILDING

MANULIFE OFFICE BUILDING

SACOMBANK

SACOMBANK

TOMOKU FACTORY

TOMOKU FACTORY

BECAMEX HOSPITAL

BECAMEX HOSPITAL

HỘI TRƯỜNG THÀNH ỦY TP. HỒ CHÍ MINH

HỘI TRƯỜNG THÀNH ỦY TP. HỒ CHÍ MINH

ART NATURE CAMBODIA

ART NATURE CAMBODIA

HỒ TRÀM CASINO

HỒ TRÀM CASINO

http://isco.com.vn/
http://isco.com.vn/catalog/view/theme/